הוראות מנקה חלונות LEIFHEIT

Published on

Date

Link

אנו מודים לכם על בחירתכם במוצר של חברת   לייפהייטLEIFHEIT אנא קראו היטב את ההוראות ושמרו אותן במקום שתוכלו למצוא בעת הצורך והן יעזרו לכם להפעיל את המכשיר בצורה קלה ויעילה קראו בעיון את הוראות הבטיחות של המכשיר לאחר פתיחת המכשיר שמרו על האריזה עד שתהיו בטוחים שהמכשיר עובד היטב.

הוראות בטיחות

 1. השימוש במכשיר יעשה אך ורק עפ"י ההוראות במדריך זה
 2. אין לאחסן או לטעון את המכשיר בחוץ
 3. אין להפעיל או לטעון את המכשיר בידיים לחות או רטובות
 4. אין להחדיר חפצים לפתחי האוורור של המכשיר
 5. המכשיר יופעל על ידי אדם בגיל 8 ומעלה שאינו בעל מגבלות מוטוריות חושיות או מנטליות או שאינו מבין כיצד להפעיל את המכשיר מבלי שקיבל/ה הדרכה ראויה או שהם תחת השגחה נאותה לשימוש בטוח במכשיר אין להניח לילדים לשחק במכשיר אין לבצע ניקיון או תחזוקה במכשיר ע"י ילדים ללא השגחה.
 6. יש להטעין את המכשיר באמצעות המטען שסופק עמו בלבד!
 7. בשימוש הראשון יש להטעין את המכשיר במלואו (ראה פרק שימוש ראשון/הטענת הסוללה)
 8. בסיום ההטענה יש לנתק את המטען משקע החשמל ומהמכשיר
 9. תיקון המכשיר יתבצע אך ורק בתחנת שירות או מעבדה מורשית ע"י היבואן אין לפרק את המכשיר באופן עצמאי אין לפרק, לתקן או לשנות רכיבים במכשיר באופן עצמאי.
 10. יש לנתק את המטען משקע החשמל ומהמכשיר לפני ניקיון או תחזוקה.
 11. בעת ניקוי המכשיר יש לוודא ששום נוזל לא יגיע למפסקים ולכפתורים
 12. לשימוש ביתי בלבד

 

מידע טכני

 • סוג המכשיר-מנקה ושואב חלונות
 • תכולת המיכל-100 מ"ל
 • רוחב המגב-28 ס"מ
 • זמן שימוש משוער 30 דקות
 • משקל (ללא אביזרים)-700 גרם
 • כל הערכים הינם ערכים משוערים!
 • יש להשתמש בסוללה נטענת לשואב חלונות מקורית של חברת LEIFHEIT בלבד!

 

תכולת האריזה:

 1. בסיס המכשיר והסוללה
 2. מטען
 3. מכסה למיכל
 4. מיכל המים
 5. מגב

 

שימוש נכון בשואב:

 • המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא תינתן אחריות לשימוש מסחרי.
 • יש להשתמש בשואב רק על גבי משטחים רטובים וחלקים מראות חלונות משטחים חלקים, אריחים.
 • אין לשאוב באמצעות המכשיר אבק
 • אין להשתמש בשואב על גבי משטחים גסים או מחוספסים שלא לפגום במגב
 • השואב אינו מותאם לשאיבת נוזלים בכמות העולה על 100 מ"ל
 • השימוש בשואב-אך ורק עם חומרים קונבנציונליים לניקוי חלונות.
 • יש להשתמש בחלקים או אביזרים שאושרו ע"י LEIFHEIT לשימוש עם מכשיר זה בלבד.

שימוש שלא במסגרת הוראות אלו ייחשב לשימוש לא ראוי במכשיר ויגרור אחריו נזק שלא יוכר באחריות המוצר ויטיל מלוא האחריות על המשתמש

אנא קראו היטב את הוראות השימוש לפני ההפעלה.

 1. לפני טעינת המכשיר ודא/י כי כפתור ההדלקה במצב כבוי/OFF
 2. נא להטעין את הסוללה במלואה בטרם שימוש ראשוני
 3. דחוף/י את מיכל המים עם המגב לתוך הבסיס מלמעלה עד להישמע קליק נעילה
 4. בחיבור המטען למכשיר ולשקע החשמל תדלק נורה מהבהבת אדומה לסימון טעינה.
 5. אור ירוק רצוף ידלוק כאשר הסוללה טעונה במלואה
 6. יש להשתמש במטען המקורי המצורף למכשיר בלבד
 7. תמיד לאחר שימוש יש לטעון את המכשיר מחדש.
 8. חשוב להשתמש במגב על גבי משטחים חלקים בלבד כדי לא לגרום נזק למגב

הפעלה: לפני השימוש יש לנקות את המשטחים עם מים וסבון באופן רגיל

             הדלק/י את שואב החלונות בעזרת מתג הפעלה-נורת תצוגה בירוק תדלוק

             מקם/י את המגב על מקום הניקוי והפעל/י לחץ קל ומשוך לכל אזור המשטח הרצוי

             מלמעלה למטה או למעלה למטה בהתאם לצורך.

שימו לב: כאשר המכשיר דולק אך אינו בעבודה, נמצא על מצב STAND BY-מצב המתנה ואינו  מאבד מעוצמתו, נצמיד על המשטח וניצור לחץ  המכשיר יגיע לשיא עוצמתו! מצב המתנה אוטומטי מאריך את זמן העבודה האפשרי עד לטעינה הבאה.

בסיום השאיבה נתק/י את המכשיר באמצעות כפתור ההדלקה/כיבוי.

מקם/י את המכשיר בתוך הבסיס וכבה/י אותו כשאינו בשימוש.

אזהרה: אין להדליק או לכבות את המכשיר ברצף מספר פעמים על מנת למנוע נזק לחלקי האלקטרוניקה שבו.

ניקוי המכשיר בעת שאיבה: כשהנוזל במיכל מגיע לסימן "MAX" חובה לרוקן את המכל.

שימו לב: במידה והמכשיר אינו בשימוש (המגב אינו נוגע במשטח) למשך 2 דקות כשהוא מופעל המכשיר יעבור למצב שינה (SLEEP MODE)  התצוגה תהבהב באדום, המכשיר יחזור לפעולה באופן אוטומטי ברגע בו נוצר מגע על המשטח עם המגב. להפסקה ארוכה של השאיבה או לסיומה, יש לכבות את המכשיר באמצעות כפתור ההדלקה/כיבוי.

שימו לב:-אם כמות הנוזל במיכל גדולה מהכמות המרבית תיתכן נזילה של הנוזל לפתחי האוורור. על מנת, למנוע מצב זה, יש לרוקן את המכל לפני שהנוזל מצטבר לכמות המרבית .

לריקון המכל כבה/י את המכשיר את פתח/י ניקוז הצדי של המכל ורוקן/י את נוזל המכל לכיור.

סיום שאיבה/ניקוי המכשיר

 • כבה/י את המכשיר
 • שחרר/י את המכל מהבסיס באמצעות כפתור השחרור

שימו לב: לא ניתן להדליק את המכשיר כשמכל המים מנותק מהבסיס

 • הסר/י את המכסה בחלקו התחתון של המכל ורוקן/י אותו.
 • שטוף/י את המכל עם מים נקיים
 • אין להכניס למכל חפצים קשים, כגון מברשת ניקוי, כדי למנוע נזק למכל.
 • הנח/י את המכל עד לייבוש מלא בטרם חיבורו מחדש .
 • שטוף/י את המגב תחת מים זורמים
 • בסיום הניקוי הטען/י את הסוללה במלואה

אזהרה: הבסיס מכיל רכיבי אלקטרוניקה ולכן אין לשטוף או לטבול אותו במים או בנוזל אחר!!!

לתשומת לב: 1. אין להשתמש בשואב על גבי משטחים מחוספסים או גסים

                   2. ניקוי חיצוני יתבצע באמצעות מטלית לחה בלבד

                   3. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר

                   4. במידה והמכשיר אינו פועל אנא פנה/י לשרות הלקוחות או לתחנת שירות הקרובה

                       למקום מגוריך. (לפי רשימת תחנות השירות המצורפות להוראות השימוש)

אין להפעיל את המכשיר כאשר הוא מורכב חלקית!!!

מכשיר זה הוא מסדרת CLICK SISTEM ניתן לחבר אותו למוט טלסקופי מתכוונן כאשר רוצים להגיע למקום גבוה.

הסרת/השלכת הסוללה

הסרת הסוללה מהמכשיר תתבצע אך ורק במעבדה מורשית מטעם היבואן. הסרת הסוללה באופן עצמאי תגרור את ביטול האחריות למוצר ותהיה על אחריות הלקוח.

הסימול על המכשיר או אריזתו מסמל כי הוא לא נועד להשלכה לאשפה ביתית רגילה אלא שיש להגיע לנקודה מחזור או השמדת מכשירי חשמל או אלקטרוניקה. יש להסיר את הסוללה מהמכשיר בטרם השמדתו או מחזורו ולהשליך אותה באזור המיועד להשלכת סוללות. ניתן לפנות לרשות המקומית בנוגע לנקודות מחזור ו/או השלכת מכשירי חשמל וסוללות.

יש לשים לב: בטיפול בסוללות ליתיום-איון (lithium ion) יש להישמע להוראות הבאות

 • אין לפגום בסוללה או לפתוח את עטיפתה בשום צורה שהיא מאחר וייגרם קצר. כמו-כן, תיתכן שריפה ו/או חשיפה לחומרים מסוכנים!
 • אין לחשוף את הסוללה לאש גלויה ואין לחשוף את הסוללה לאזור שמש גלוי או לכל מקור חום אחר.

שירות

בעת תקלה או בעיה, נא קראו את ההוראות בדקו את התקע והנתיך הראשי, אין להחליף סוללה אלא במעבדת שרות מורשית בלבד!

אם הבעיה לא נפתרה פנו לתחנת השירות הקרובה לביתכם.

בפנייתכם לתחנת שירות דאגו שיהיה בידכם חשבונית קנייה ובה מספר הדגם והמקום בו רכשתם.

אחריות

האחריות תחול על פגמים המשפיעים על פעילות המכשיר, המכשיר יוחלף או יתוקן בהתאם להחלטת הטכנאי הבודק ובתנאי שהמכשיר תוחזק בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתעודת האחריות המצורפת, תיעוד אריזה ומפרטי המוצר ניתנים לשינוי ללא הודעה מראש.

רשימת תחנות שירות ארצית

כתובת

טלפון

אס קיי אינסייט בע"מ

יציב 22 ירושלים

02-6504977

נשר ברק ואור

יפו 123 ירושלים

02-6254579

הום בוטיק

צהל 35 אשקלון

054-6615066

שירות רם חיפה

ביאליק 9 חיפה

04-8620162

שירות רם קריות

שד הסתדרות 277 קריות

04-8720642

שירות רם טבריה

בן זכאי 3 טבריה

04-6790469

שירות רם עפולה

הולנד 16 עפולה

04-9531444

שירות רם קרית טבעון

זיד 1 קרית טיבעון

050-2077784

קרית שמונה

רסקו 44

04-6903674

נוה שאנן

רות הכהן 2

04-8620162

בר מנחם נתניה

רמז 15

09-8337733

דני תיקונים

סלמה 94 תל-אביב

03-6820995

דני תיקונים

אריה שנקר 29 חולון

03-5011055

רם אור הרצליה

סוקולוב 60

09-9540784

 

Main Menu x
X
Shopping cart close